nu ar det

idag är det

klockan är

 

GRUNDUTBILDNING:

vårt grundpaket

Vi har en målinriktad utbildning för dig som fyllt 14 år och 9 månader. Undervisningen sker huvudsakligen på helger.
I utbildningen ingår:

Teori

 • 8 timmar lärarledd teoriutbildning
 • körgårdsövningar  och teori.
 • Kursmaterial, Mopedbok för utbildning till AM-körkort
 • Övningsbok till Mopedbok för utbildning till AM-körkort
 • Distanstester på internet.
 • Över 300 övningsfrågor på mopedbok.se
 • Elevcentralen köra moped.

Praktik

 • 2st lektionspass vara av
 • 1st lektionspass med körning i körgård
 • 1st lektionspass med körning i trafik
 • Lån av moped
 • Lån av hjälm, ryggskydd och handskar
 • Lån av comradio vid körning i trafik

Vårt pris 2023 är 5200kr

Avgifter till transportstyrelsen eller förarprovskontoren ingår inte i kurspaketet, Vänligen boka inte prov innan kursen är avslutad, läs gärna igenom chicklistan inför kurs .

Vi följer en, av Transportstyrelsen fastställ, kursplan för utbildning till AM körkort och de krav som sätts upp.
i TSFS 2009:12

Grundutbildningspaketet är baserad på ett genomsnittsbehov hos våra elever.
Det kan hända att vissa elever behöver extra stöd, läs gärna mer under extralektioner
Vi gör vårt bästa för att individanpassa utbildningen där det finns möjlighet till det, men förbehåller oss rätten att avbryta undervisningen i de fall eleven ej anses kunna tillgodogöra sig undervisningen.
Om en elev inte genomfört trafikövningen inom 6 månader eller när en påbörjad utbildning ej avslutats inom ett år, kan vi ej garanter fortsatt utbildning.moped utbildning

mopedutbildning II

mopedutbildning III


Kurser starter:

2023

 • Fullbokat
 • 13 Mars
 • 13 Aprill
 • 15 Maj
 • 19 Juni

  • Boka nu !
  • 14 Augusti

  • 11 September

  Om alla kurserna kan hållas, beror på väder och väglag...
  Antalet kurser och tider för kursen styrs av efterfrågan.
  Om efterfrågan är stor kan vi sätta in extra kurser och om antalet elever till en viss kurs blir för få kan ändringar ske. Det är därför alltid bra att kontakta oss och höra efter vad som kan passa er bäst.

  Ring 0701-49 98 59 för mer information

   

bild järnvägen


Teoripass

Vi erbjuder fyra teorikvällar, måndagar och torsdagar, 2 timmar per tillfälle
Vi går igenom nödvändig trafikteori med hjälp av lärobok och arbetshäfte samt övrigt informationsmaterial
Plats: Vänersborgsvägen 1A, 746 34 Bålsta

Kurslitteratur kan hämtas ut när man har anmältsig till en kurs så att man kan läsa i förväg
Har man inte hämtat ut kursliteraturen i förväg får man vid första teoritillfället.

Det finns ca 300 övningsfrågor på www.mopedbok.se
När eleven går en kurs hos oss får de en inlognings kod till mopedbok.se som gäller i 3 månader. Koden till mopedbok.se kan hämtas ut till sammas med kursliterature  (svaren finns i boken)

Eleverna får hemuppgifter i form av distanstester på Internet.
Eleverna får tillgång till Elevcentralen under kursen och möjlighet att arbeta hemma med instuderingsfrågor.
Innan körlektionen i trafikbokas Ska att eleven har klarat av ett sluttest på Elevcentralen med godkänt resultat.
Efter godkän körning i trafik rapporteras eleveen in till trafikverket som klar med kursen, men det är fult möjligt att fortsätta att plugga teori med Elevcentralen.

För elevernas skull rekomenderar vi att eleven har klarat av minst 5 godkända sluttest på Elevecentralen innan de skriver prov på Trafikverket, detta då vi vet att det annars är stor risk att man inte klarar provet på Trafikverket

Efter avslutad utbildning bokar Ni prov vid ett förarprovskontor.


Praktikpass

Övning i körgård ca 2,5 timmar Tid: Söndagar (tid enligt överenskommelse) Övningsmomentet avslutas när eleven visar att han/hon kan behärska de olika delmomenten Om inte alla delmoment klaras av får extralektioner bokas. Extralektioner inkluderas ej i grundpriset.
Plats: Vänersborgsvägen 1A

Trafikpass

Det finns ingen uppkörning för AM-körkort.
Eleven ska däremot öva i trafik och måste nå upp till en viss kunskap innnan övningen är godkänd. Övningskörning i trafik ca 2-2,5 timmar under denna tid övas detta: Övningen är godkänd när eleven visat att han/hon tillämpar de regler som gäller och kan visa hänsyn, omsorg och varsamhet i trafiken.
Tid: Enligt överenskommelse. Bokas individuellt efter elevens förutsättningar. Övningar i trafik utgår från Vänersborgsvägen 1 med möjlighet till körning i centrala Bålsta. Plats: Vänersborgsvägen 1A, 746 34 Bålsta Lån av moped, mopedhjälm och handskar ingår. Finns egen hjälm bör man ta med den vid körgårdsövningar.


Extra pass

Extra övningstillfälen

Extralektion 1 timme, övningskörning i körgård
pris (600 kr)
Målet är att eleven och vi ska känna att det finns en trygg grund att stå på inför en lektion ute i trafiken. Vi övar ett eller flera av momenten till dess eleven och vi känner oss trygga med övningarna. Övningsmomentet avslutas när eleven visar att han/hon kan behärska de olika delmomenten

Extralektion 1 timme, extra övningar i trafik
pris (600 kr)
Målet är att eleven och vi ska känna att det finns en trygg grund att stå på när eleven sedan själv ska köra på egen hand i trafiken. Vi övar ett eller flera av momentet till dess eleven och vi känner oss trygga med övningarna.

Övningen är godkänd när eleven visat att han/hon tillämpar de regler som gäller och kan visa hänsyn, omsorg och varsamhet i trafiken.


Checklista

Checklista när du vill gå en kurs hos oss !

 1. Du kan påbörja en mopedkurs vid 14 år och 9 månaders ålder.
  Du måste vara 15 år för att genomföra körkortsprovet
 2. Om du vill ta ett AM-körkort, ansök om körkortstillstånd!
 3. Anmäl dig till en av våra kurser som passar dig.
 4. Anmälan ska inkomma senast 1 vecka innan kursen äger rum.
 5. Tag med dig legitimation vid AM-utbildning, ta även med körkortstillståndet till mopedskolan. Vi vill ta en kopia av det
 6. På mopedskolan genomförs utbildningen av behöriga utbildare. Du får inte övningsköra privat
 7. Kursen avslutas när eleven klarat av öningskörning i trafik
  När eleven har genomgått utbildningen meddelar vi detta till Transportstyrelsen.
  Därefter kan du boka en provtid som passar dig.

  Boka vid ett förarprovskontor tex i Stockholm eller Uppsala beroende på var du bor. Mopedskolan står inte för myndigheternas avgifter, så som kostnad för att skriva prov vid förarprovskontoret
 8. Man måste vara 15 år fyllda för att skriva prov vid ett förarprovskontor (Det sker inte någon uppkörning på moped för transportstyrelsen)
 9. Med nu gällande regler ska praktikövningarna genomföras på en tvåhjulig moped.

 

AM-körkort gäller även för framförande av mopedbil, A-traktor(ombyggd bil), traktor och arbetsfordon klass II samt moped klass II och el-cykel som har en motor effekt på 250 Kilo watt eller mer.
Förarbevis och AM-körkort kan återkallas vid trafikbrott till exempel olovlog körning.


Körkortstillstånd

Information om körkortstillståndet och hälsodeklarationen

Observera att innan Transportstyrelsen kan börja pröva din ansökan om körkortstillstånd måste

• ditt synintyg ha skickats in till Transportstyrelsen

• ansökningsavgiften vara betald

Du kan välja att betala din ansökan om körkortstillstånd direkt via din Internetbank, med betalkort eller vänta på att Transportstyrelsen skickar hem ett inbetalningskort till dig.

Du kan ansöka om körkortstillstånd för hel grupp(grupp 1) eller för endast någon/några av behörigheterna. Tror du att du kommer att vilja ha körkortstillstånd för flera behörigheter inom 5 år? Ansök då om dessa på en och samma gång, så slipper du att betala ansökningsavgiften flera gånger. Du rekommenderas att välja alternativ 1 (alla behörigheter).

Det är viktigt att tänka efter när du fyller i Hälsodeklarationen så att du fyller i den rätt.
Om du är dyslektiker ska du inte ta upp det i din hälsodeklaration.

Har man en neuropsykiatrisk diagnos ska det tas upp i hälsodeklarationen och då kommer Transportstyrelsen att göra en utredning på detta.

De vill då ha ett läkarutlåtande om barnets medicinering mm. Det kan därför vara bra att ha skaffa sig ett sådant redan i förväg. En sådan utredning kan ta mellan 3-6 månader om det inte förberetts i förväg.

Andra orsaker till att man kan behöva göra en utredning innan ett körkortstillstånd utfärdas är:

Här kan du läsa mer om vad hälsodeklarationen innebär, pdf medicinska krav.

Fyll i blanketten Körkortstillstånd med hälsodeklaration (beställ här via Transportstyrelsen).

Bifoga även Intyg om synprövning (beställ tid hos optiker).

Skicka blanketterna till:
Länsstyrelsen i Stockholms län (om du är skriven i Stockholm)
Box 22056
10422 Stockholm

 


Teoriprov

Om teoriprov hos Trafikverket

När du har genomgått utbildningen meddelar vi detta till Transportstyrelsen.
Vi skickar hem ett diplom till dig. Efter det kan du boka provtid vid ett förarprovskontor som passar dig. Mopedskolan står inte för myndigheternas avgifter
.

Man måste vara 15 år fyllda för att skriva prov hos Trafikverkrets förarprovs kontor, info fins här: Trafikverkets förarprovskontor

Genom kunskapsprovet ska du visa att du har kunskaper så att du kan köra med omdöme i trafiken. Det finns ett särskilt kunskapsprov för varje körkortsbehörighet. Provet bygger på en kursplan för behörigheten. Avgiften för ett kunskapsprov är 320 kronor dagtid.
Läs mer på Kökortsportalen avgifter. Du gör ditt kunskapsprov på något av Trafikverkets förarprovskontor eller mottagningsort.

Det sker inte någon uppkörning för moped på Trafikverket.

Se hur ett förarprov kan se ut hos förarprovskontoret.

Viktigt att veta om du är dyslektiker!

Förlängd provtid,
Om du har lässvårigheter kan du beviljas förlängd provtid för alla körkortsbehörigheter och för traktorkort. För behörighet B kan förlängd provtid beviljas även för de språk som provet finns översatt till. Du har även tillgång till ljudstöd på svenska vid förlängd provtid. Förlängd provtid innebär, vid prov för körkortsbehörigheterna och traktorkort, att ordinarie provtid utökas, se mer här

Muntligt prov.
Muntligt prov är anpassat för dig som har mycket stora lässvårigheter (exempelvis på grund av dyslexi eller andra funktionsnedsättningar). Ett muntligt prov innebär att vi ställer frågor till dig muntligt och att du ofta själv får berätta vad som gäller utifrån en fråga eller bild. Om du inte är säker på att du förstått frågan har du möjlighet att fråga oss. Den som leder provet bedömer om du svarat rätt eller fel. I vissa frågor får du välja mellan svarsalternativ som vi ger dig. Du läser inte någon text under ett muntligt prov.

För att få tillgång till extra hjälp krävs dock att man ansöker om detta och använder en särskild blankett

Någon ska intyga att du har svårt för att läsa
Den som intygar ska ha god kunskap om läs- och skrivsvårigheter för att få intyga. Intygsgivaren ska bedöma vilken anpassning du behöver för att kunna visa dina kunskaper vid ett kunskapsprov hos Trafikverket. Exempel på sådana personer är speciallärare eller specialpedagoger inom gymnasieskolan, personal på vissa trafikskolor eller andra specialister inom området.

Vad ska finnas med i ansökan?
I din ansökan ska det finnas resultat från tester av hur fort och säkert du läser, en sammanfattande bedömning och en självvärdering (självvärdering måste bifogas enbart vid ansökan om muntligt prov). I den sammanfattande bedömningen ska det finnas en motivering till varför du inte kan göra kunskapsprovet skriftligt inom ordinarie tid och varför du ska få göra provet med förlängd provtid eller som muntligt prov. Använd denna blankett för att ansöka.
Du kan även läsa mer här

Värt att veta är att AM-körkort gäller även för framförande av mopedbil, A-traktor(ombyggd bil), traktor och arbetsfordon klass II. Det kan alltså komma frågor på proven som rör dessa fordon.