nu ar det

idag är det

klockan är

 

 

Billektioner

Personbilsutbildning

Vi utbildar på personbil och har både manuellt växlad bil och automat.

Vår personbilsutbildning baseras på vår utbildningsplan som är godkänd av transportstyrelsen.
För att få vara trafiklärare måste lärarna ha genomgått särskild utbildning. I dag är utbildningstiden 1,5 år.
En bra utbildning bygger på mer än en lärare. Det är viktigt med samarbetet mellan eleven, läraren och privat handledare om sådan finns.

Vi vet också att vi människor är olika, vissa av oss är teoretiker och andra praktiker. Detta innebär att vissa har lättare för teori och andra för det rent praktiska, att köra bil. Det område som man har svårast för måste man lägga lite extra tid på. När det är dags för körkort måste man kunna både teori och praktik. Vi använder oss av elevcentralen.se och följer STR´s utbildningsplan vid vår utbildning.

Mängdträning

Mängdträning
Vissa moment behöver också mängdtränas mer än andra, och det är där den privata övningskörningen kommer in. Det är viktigt att du och din lärare har en dialog så det inte uppstår några oklarheter. Det är även bra om handledaren pratar med läraren. Som handledare får man gärna följa med på en körlektion som moraliskt stöd för eleven eller för att se hur en körlektion går till på trafikskolan.

En körlektion
En körlektion är 50 min och inleds med en genomgång av var eleven befinner sig i utbildningsplanen, därefter övas lämpliga moment i utbildningsplanen. Körlektionen avslutas sedan med att stämma av om man uppnått lektionsmålen och sätta nya mål för nästa lekton.
Eleven får möjlighet att diskutera, ställa frågor och reflektera över sin körning.
I början av utbildningen är det bra med enkellektioner, mot slutet av utbildningen är det bra med dubbla lektioner för att hinna köra längre sträckor och öva flera moment.

Utbildningens delar

Personbilsutbildningen består av:

Grunder:
Här får du lära dig växla, styra, bromsa och manövrera bilen på plan mark och lutning.
Du kör i mindre trafikerade områden fokus ligger på att lära känna bilen och förstå manövrering.

Mindre stad:
Här får du lär dig placeringar i trafik, tillämpa regler som högerregeln, utfartsregeln och att tänka på oskyddade trafikanter, gående cyklande mm.

Stadstrafik:
Här får du lära dig att välja rätt fil i tid och hantera trafikljus köra i cirkulationsplats och planera din körning i en statsmiljö med fler trafikanter och tätare trafik.

Landsväg:
Här får du lära dig hur du ska bete dig på landsväg, en väg med högre hastighet än tidigare. Dessutom motorväg, halt väglag, mörkerkörning, då det finns förutsättningar för mörkerkörning och halt väglag.

Testlektion och planering av utbildning.

Om man övningskört hemma kan man boka en testlektion för att stämma av hur långt man nått i sin körkortsutbildning. För att läraren ska kunna göra en bedöminng av körningen bör eleven känna till grunderna i manövreing och känna sig bekväm med att sitta bakom ratten, annars finns det inte så mycket att göra en bedöming utifrån.

Grundlektion

Vi hjälper gärna till med körningen från allra första början. Det brukar krävas mellan 2-5 lektioner för att läraren ska kunna göra en bra uppskattning på utbildningstidens längd. Mängdträningen hemma ligger också till grund för bedömningen Därför är det viktigt att du övar med din privata handledare så mycket som du sagt till din lärare att ni ska göra.

 

Boka Körlektioner

Trafikläraren hjälper dig att planera hela din utbildning. Förutom att receptionen och din trafiklärare hjälper dig med bokningarna går det också bra att boka/omboka lektionerna via elevcentralen.

Språk

Vi erbjuder körlektioner på svenska, engelska.

Måndag 07:00–17:00

Tisdag 07:00–17:00

Onsdag 07:00–17:00

Torsdag 07:00–17:00


Avboka körlektioner

Avbokning ska ske senast kl 12:00 arbetsdagen innan din bokade tid, eller 24 timmar innan din lektion börjar, annars kommer debitering ske till en kostnad som motsvarar lektionspriset. Blir du akut sjuk, ring oss tala om det eller skicka ett SMS. Då vi kan ge din lektion till någon annan.

Om det är något som inte går att lösa eller om du är missnöjd med något, skall du be att få prata med utbildningsledaren som ansvarar för utbildningen eller med skolchefen som är ansvarig för hela trafikskolan.

 

Mer information om vägen till ditt körkort.